Fastighetsrätt

Rådgivning och biträde vid upprättande av avtal om överlåtelse, hyra och annan nyttjanderätt. Biträde vid tvister om fel i fastighet eller andra tvister. Biträde vid hyresförhandlingar. Rådgivning och biträde i entreprenadfrågor.