Ekonomisk familjerätt och arvsrätt

Biträde och rådgivning i arvs- och testamentsfrågor. Upprättande av testamenten, äktenskapsförord, samboavtal. Biträde vid gåvotransaktioner och generationsskiften. Biträde och rådgivning angående bodelning och boutredningar.