Bolagsrätt

Vi ger råd och biträde vid bolagsbildning, företagsförvärv, ombildning av företag, planerar och leder bolagsstämma, bistår med juridisk kompetens i det löpande bolagsarbetet, upprättar nödvändiga dokument och ser till att aktiebolagslagens bestämmelser uppfylls, sköter kontakter med Bolagsverket och andra myndigheter samt handlägger likvidationer och avveckling av bolag. Andra bolagsfrågor där vi med sakkunskap kan lämna biträde är kompanjonskap, aktieägaravtal och liknande ärenden.