Arbetsrätten utmärker sig från andra rättsområden med särdrag som kollektivavtal och den partssammansatta Arbetsdomstolen. Det är ett rättsområde som är föremål för ständiga förändringar där det gäller att hålla sig uppdaterad. Arbetsrätten spänner över ett vitt fält innehållande såväl grundläggande avtalsrätt som flera speciallagar om t ex arbetsmiljö, semester och arbetstid. Den kanske viktigaste lagen som förmodligen alla bör ha grundläggande kännedom om är LAS (lagen om anställningsskydd).

Arbetsgivare

Arbetsgivarens behov av arbetskraft varierar normalt över tiden samtidigt som medarbetarna ofta utgör den viktigaste tillgången i ett företag. Det är viktigt att arbetsrätten hanteras på rätt sätt från början när anställningsavtal skrivs med beaktande av sekretess och konkurrens. När det blir fråga om uppsägningar eller omorganisationer gäller det att balansera behovet av rationaliseringar och flexibilitet mot anställningsskyddet. Vi bistår företag och myndigheter med avtalsskrivning och biträder vid förhandlingar med facket och tvister i arbetsdomstol.

Arbetstagare

För den som inte är med i facket och står inför en uppsägning kan behovet av rättsligt biträde ofta vara helt nödvändigt. Även den som är med i facket behöver i vissa fall rättslig rådgivning från en oberoende advokat som inte har bindningar till vissa arbetsgrupper eller anställda. Vi bistår regelbundet med juridiskt biträde vid uppsägningar och tvister i domstol.