Om oss

Advokatfirman Wijk & Nordström AB grundades av advokat Olof Wijk och advokat Ola Nordström under 1986. Därefter har verksamheten utökats och fler medarbetare har tillkommit. Idag arbetar tio advokater, två biträdande jurister, en kamrer och två assistenter på advokatfirman. Advokat Olof Wijk har utträtt ur Advokatfirman Wijk & Nordström AB men samarbetar i kontorsgemenskap med advokatfirman via bolaget Advokat Olof Wijk AB.

Advokatfirman Wijk & Nordström kan erbjuda både företag, organisationer och privatpersoner kvalificerat juridiskt biträde i rättsliga angelägenheter. I händelse av tvist ombesörjer byrån ansökan om rättsskydd och rättshjälp.

Advokat Olof Wijk är förordnad till Notarius Publicus i Uppsala, med advokat Ola Nordström som ersättare.