Biträdande jurist Angelica Enterfeldt

Utbildning:

Jur kand, Uppsala Universitet 2014

Erfarenhet:

Biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahl 2014-2015

Tingstjänstgöring vid Gävle tingsrätt 2015-2017

Verksam vid Advokatfirman Wijk & Nordström sedan 2017

Verksamhetsinriktning:

Allmän affärsjuridik, obeståndsrätt, tvistelösning och processrätt