Advokat Elin Skeppstedt

Utbildning:

Jur kand Uppsala Universitet 2013.

Erfarenhet:

Västmanlands tingsrätt, 2012.

Advokatfirman Lindahl, 2013-2018.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2016.

Advokatfirman Wijk & Nordström, 2018-

Verksamhetsinriktning:

Fastighetsrätt, särskilt bruksrätter till fast egendom såsom hyra, arrende och servitut samt äganderättsfrågor och tvångsianspråktagande av fastighet. Mark- och miljöfrågor samt fastighetsbildning.

Språk:

Svenska och engelska